Egyesület

A finn és magyar nép közötti barátság ápolása, egymás hagyományainak, kultúrájának, történelmének megismerése, megismertetése, a testvérvárosi kapcsolatok folyamatossá tétele céljából az alapító tagok 2014. április 1. napján létrehozták a SAMPO Székesfehérvári Finnbarátok Körét, mint civil társaságot.

2020. október 12. napján bejegyzésre került a SAMPO Székesfehérvári Finnbarátok Köre Egyesület.

 

Az Egyesület célja:

  • A 2014. évben létrehozott SAMPO Székesfehérvári Finnbarátok Köre civil társaság eredeti célkitűzéseinek megfelelően nem gazdasági érdekű közösségi célok előmozdítása, közösségi célú tevékenységek összehangolása, a finn és magyar nép közötti barátság ápolása, egymás hagyományainak, kultúrájának, történelmének megismerése, megismertetése kulturális, információs és kommunikációs tevékenység keretében.
  • A már meglevő testvérvárosi (Kemi és Székesfehérvár között) és a testvér gyülekezeti (Kemi evangélikus gyülekezete és Székesfehérvár evangélikus gyülekezete között) kapcsolatok élőbbé, folyamatossá tétele.
  • Folyamatos kapcsolattartás a székesfehérvári oktatási és kulturális intézményekkel, szervezetekkel, és azok tájékoztatása az őket érintő programokról.

 

Az Egyesület tevékenysége során:

  • informálja a helyi közvéleményt a finn nép életkörülményeiről és törekvéseiről,
  • előadásokat, kiállításokat, művészeti eseményeket, szabadidő-programokat szervez,
  • ápolja Székesfehérvár testvérvárosi kapcsolatait a finnországi Kemi testvérvárossal, kapcsolatot tart a Kemi Finn-Magyar társasággal,
  • e kapcsolatok keretében vendégeket fogad Finnországból (elsősorban Kemiből) és érdeklődő tagjai részére látogatásokat szervez Finnországba.
  • elősegíti a finn nyelv tanulását és tanítását,
  • részt vesz az országos Magyar – Finn Társaság tevékenységében, vállalva az ezzel járó kötelezettségeket,
  • képviselteti magát az országos rendezvényeken, ápolja a kapcsolatokat a Magyarországon működő baráti körökkel